Do portfólia našich aktivít patrí hlavne projektovanie, technické poradenstvo, projektový management a technologický support. Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. je profesionálnym partnerom s vojenským materiálom v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a jeho komplexného dodania.

Projektovanie

Tvorba 3D modelov a 2D výkresovej dokumentácie je primárne vytváraná s pomocou 3D CAD SW CREO a CATIA, v prípade požiadavky zákazníka možné projektovanie v SW SOLID WORKS.

Spoločnosť disponuje 3D produkčným zariadením FORTUS 400mc pre rýchlu výrobu prototypov zo širokého spektra materiálov (ABS, PC-ISO, ASA, FDM Nylon, PC a ULTEM) pre rôzne odvetvia priemyslu. Vyznačuje sa veľkým pracovným priestorom (406 x 355 x 406 mm), kontinuálnou prevádzkou, výbornou kvalitou povrchu a možnosťou užívateľskej konfigurácie – informácie o možnostiach a cenách tlače e-mailom.

Technické poradenstvo

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. disponuje vlastnými skúsenosťami konštruktérov a tiež aj zručnosťami svojich technických pracovníkov.
Technické poradenstvo zabezpečujeme v týchto oblastiach:

  • Oceľové konštrukcie a prídavné nadstavby mobilných a stacionárnych strojov a zariadení
  • Konštrukcia eliminujúca mieru vplyvu ľudského faktoru na úroveň  kvality
  • Projekcia elektrických systémov na základe spolupráce s partnerskými spoločnosťami
  • Navrhovanie, konštrukcia a výpočty prevodov a transmisií
  • Navrhovanie špeciálneho montážneho a manipulačného náradia podporujúceho modulárne riešenie
  • Skúšky a testovanie off road vozidiel

Projektový management

Spoločnosť ponúka projektový MNG vývojových úloh a ich realizáciu od tvorby prototypovej dokumentácie cez zabezpečenie výroby a spolupráce pri výrobe prototypu, pri overovacej sérii až po konštrukčnú dokumentáciu pre sériovú výrobu na princípe spolupráce so svojimi vybranými partnermi.

Technologický support

Spoločnosť ponúka k predvýrobnej prototypovej, overovacej a k sériovej výrobe mobilných strojov a ich hlavných komponentov aj technologický koncept montáže a technických podmienok pre splnenie požiadaviek pre uvedenie zariadení do prevádzky vrátane homologizácie, ak je to zákazníkom požadované.