Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. má certifikáty kvality na svojich pracoviskách v oblastiach:

Inžinierska činnosť v strojárstve
Výskum a vývoj v oblasti technických vied


zavedený a používný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013 a tiež systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, udelené spoločnosťou QS Cert.