Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. má certifikáty kvality na svojich pracoviskách v oblastiach:

Inžinierska činnosť v strojárstve
Výskum a vývoj v oblasti technických vied


zavedený a používný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a tiež systém zabezpečovania kvality podľa požiadaviek NATO podľa AQAP 2110, udelené spoločnosťou QS Cert.