ATV ZETOR GERLACH 4x4 na IDEB 2021

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB sa pre výrazné zhoršenie epidemiologickej situácie uskutoční v roku 2021.

Prečítajte si viac na oficiálnej webovej stránke.

Po troch rokoch sa taktické obrnené vozidlo novej generácie ATV ZETOR GERLACH 4x4 spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. opäť predstaví na medzinárodnom veľtrhu obranného priemyslu IDEB 2021 v Bratislave (02.-04. marec)

„Medzinárodný veľtrh na domácej pôde vnímame ako špeciálnu udalosť, na ktorú by sme radi pozvali všetkých našich partnerov ako i potenciálnych odberateľov z najrôznejších krajín sveta. Zároveň sme pripravení prezentovať výhody nášho riešenia pre domácu Armádu SR,“ uviedol manažér projektu Pavel Bušta.

Vozidlo od svojej svetovej premiéry na tejto výstave v máji 2018 absolvovalo množstvo testov a zaťažkávacích podnikových skúšok, ktorých výsledkom bolo overenie a certifikácia deklarovaných parametrov. Vozidlo je teraz pripravené na ostré nasadenie v náročných armádnych podmienkach.

Prínosy pre Slovensko
Projekt ATV ZETOR GERLACH 4x4 mieri na všetky trhy, kde prebieha alebo bude prebiehať obnova taktických obrnených vozidiel 4x4. Špeciálne prínosy však môže mať priamo doma, nakoľko práve vlastné slovenské riešenie dokáže v najväčšej miere podporiť domácu ekonomiku. Okrem samotnej výroby sú to tiež vývojové a inžinierske činnosti, ktoré si dodávateľ spravidla ponecháva v krajine pôvodu. V prípade Gerlacha by však bola výskumno-vývojová činnosť ako i know-how počas celej doby trvania projektu sústredená v domácich podmienkach. Takéto riešenie by bolo zárukou rastu pridanej hodnoty, rozvoja zručností, vedomostí a zároveň by prispelo k zvyšovaniu obrany schopnosti krajiny.
Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia je pripravená zabezpečiť celý produktový cyklus vozidla od vývoja, cez výrobu, servisné, inžinierske a konštrukčné činnosti nových aplikácií, ktoré vzniknú počas životnosti projektu. Všetky činnosti budú realizované v domácich slovenských kapacitách v spolupráci so strategickými partnermi.

Vozidlo sa už okrem svojej domovskej krajiny predstavilo na medzinárodných veľtrhoch v Slovinsku, Poľsku, Česku, Veľkej Británii a jeho parametre boli prezentované aj v ďalších krajinách. Aktuálne sa zúčastňuje súťaže na obnovu vozidiel 4x4 v rámci programu Pegaz pre poľskú armádu. Pripravený je zabojovať aj v očakávanom tendri v Rumunsku. V septembri toto roka došlo tiež podpisu memoranda o porozumení s Arab Organization for Industrialization v Egypte, ktorá týmto aktom potvrdila záujem o etablovanie projektu v tejto krajine, ale takisto vidí jeho potenciál v širšej kooperácii na pôde Ligy arabských štátov a Afickej únie.

Riešenia pre maximálnu ochranu
ATV ZETOR GERLACH 4x4 je taktické obrnené vozidlo novej generácie. Jeho hlavnou doménou je nadštandardná bezpečnosť a ochrana životov posádky. V tejto oblasti Zetor Engineering spolupracuje so spoločnosťou Rheinmetall Protection Systems GmbH. Vozidlo úspešne absolvovalo certifikačné testy proti mínovej odolnosti, ktoré potvrdili deklarované parametre na úrovni NATO STANAG 4569 AEP-55 Volume 2 Level 3a, 3b.
S cieľom dosiahnuť maximálnu ochranu posádky vývojári zvolili prístup, pri ktorom je vozidlo rozdelené do troch hlavných častí - predná časť (kde je umiestnený motor), zadná časť s variabilným cargo priestorom a stredná časť, ktorou je bezpečnostná pancierová kabína. Kabína je uchytená nezávisle od podvozku vozidla, a tak pri jeho poškodení mínou zostane posádka chránená. Jej bezprecedentný SAFETY objem 7,7 m3 ponúka oproti bežným 4-5 miesto až pre 6 členov posádky s výškou až 190 cm a váhou 120 kg vrátane výstroja. V prípade núdzovej situácie poskytne priestor aj pre ďalších dvoch členov posádky (bez sedačky).
Jedným z pilierov proti mínovej ochrany je podvozok Rolling Chassis ZETOR, ktorý je schopný odolávať vysokým dynamickým zaťaženiam.
Bezpečnosť posádky je podporená aj prídavným modulárnym pancierovaním spolu s oddelenou a odpruženou dvojitou podlahou a protimínovým „V“ ochranným štítom.
Ďalšími prvkami zvyšujúcim bezpečnosť posádky sú špeciálne sedadlá pohlcujúce dynamické účinky pri explóziách, či bezpečnostné sklá.

Okrem bezpečnosti vyniká aj schopnosťami v teréne, prepravnou kapacitou a variabilitou. Vozidlo bez problémov prekonáva zákopy o šírke 1 m a terénne schody o výške 0,5 m. Má vysoko variabilný cargo priestor s objemom 2,3 m3, ktorý odvezie ďalších 1,5 tony v podobe potrebného výstroja alebo vybavenia. Verzie vozidla je možné rýchlo meniť podľa požiadaviek danej misie. V základnej verzii je už zabudovaná filtroventilácia s klimatizáciou a ochranou proti chemickým, biologickým a jadrovým zbraniam.
Vozidlo umožňuje celý rad nadstavieb vrátane osadenia mechanických a diaľkovo ovládaných veží pre guľometnú paľbu, protitankové riadené strely, mínomety či granátomety.
ATV ZETOR GERLACH je skonštruovaný výlučne z EÚ komponentov, vrátane úspešne otestovaného podvozku. Z pohľadu zákazníka to znamená bezproblémovú logistiku, dostupnosť náhradných dielov a nízke servisné náklady.

Pre viac informácií (vstupenky, program, ...) navštív oficiálne web stránky IDEB 2021.