Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Spoločnosť je súčasťou sektora Engineering v HTC INVESTMENTS a.s. zaoberajúci sa výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how. V súčasnosti sa spoločnosť profiluje ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií strojov a špeciálnych vozidiel. Spoločnosť bola založená v júni roku 2000 a je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky okrem iného aj v oblasti obranného priemyslu.

Zetor Engineering Slovakia, a.s. je členom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky v oblasti obranného priemyslu.

Viac o našich aktivitách

V rámci činnosti poskytuje kreativitu, skúsenosti, analýzy a odborné vedomosti pri riešení rôznych zložitých problémov spojených s návrhom komponentov, zostáv a finálnych produktov. Poskytuje odborné znalosti a zručnosti pri realizácii projektu od vývoja, plánovania a konštrukcie, cez simulácie a výpočty, až po projektový manažment.