Wolfdog

Projekt rodiny pásových vozidiel

Prvým projektom spoločnosti Zetor Engineering pre obranný priemysel je pásové vozidlo, ktoré tvorí mobilnú platformu pre celú rodinu vozidiel rôznych verzií pre nasledujúce desaťročie (2020-2050). Prvá verziu projektu je vozidlo pechoty (IFV).

Hlavné vlastnosti

  • Veľkým vnútorným priestorom pre posádku 3 + 8 vojakov
  • Vysokou pohyblivosťou a pohodlím posádky podporenou výkonným motorom a hydro-pneumatickým pružením podvozku
  • Balistická ochrana na úrovni 4 až 5 podľa STANAG 4569
  • Protimínová ochrana a ochrana proti výbuchu pod podvozkom vozidla na úrovni 4a a 4b podľa STANAG 4569
  • Balistická ochrana predného sektora s prídavným pancierovaním na úrovni 6 podľa STANAG 4569
  • Zákazníkom voliteľná výzbroj pre celú rodinu vozidiel zahŕňajúca zbraňové systémy od 12,7 mm RCWS cez 30 mm RC veže až po posádkové veže so zbraňou kalibru 120 mm