Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how. V súčasnosti sa spoločnosť profiluje ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií strojov a špeciálnych vozidiel. Spoločnosť bola založená v júni roku 2000 a je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky okrem iného aj v oblasti obranného priemyslu.

Projektovanie

Tvorba 3D modelov a 2D výkresovej dokumentácie je primárne vytváraná s pomocou 3D CAD SW CREO a CATIA, v prípade požiadavky zákazníka možné projektovanie v SW SOLID WORKS.

Spoločnosť disponuje 3D produkčným zariadením FORTUS 400mc pre rýchlu výrobu prototypov zo širokého spektra materiálov (ABS, PC-ISO, ASA, FDM Nylon, PC a ULTEM) pre rôzne odvetvia priemyslu. Vyznačuje sa veľkým pracovným priestorom (406 x 355 x 406 mm), kontinuálnou prevádzkou, výbornou kvalitou povrchu a možnosťou užívateľskej konfigurácie – informácie o možnostiach a cenách tlače e-mailom.

Technické poradenstvo

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. disponuje vlastnými skúsenosťami konštruktérov a tiež aj zručnosťami svojich technických pracovníkov.
Technické poradenstvo zabezpečujeme v týchto oblastiach:

  • Oceľové konštrukcie a prídavné nadstavby mobilných a stacionárnych strojov a zariadení
  • Konštrukcia eliminujúca mieru vplyvu ľudského faktoru na úroveň  kvality
  • Projekcia elektrických systémov na základe spolupráce s partnerskými spoločnosťami
  • Navrhovanie, konštrukcia a výpočty prevodov a transmisií
  • Navrhovanie špeciálneho montážneho a manipulačného náradia podporujúceho modulárne riešenie
  • Skúšky a testovanie off road vozidiel

Projektový management

Spoločnosť ponúka projektový MNG vývojových úloh a ich realizáciu od tvorby prototypovej dokumentácie cez zabezpečenie výroby a spolupráce pri výrobe prototypu, pri overovacej sérii až po konštrukčnú dokumentáciu pre sériovú výrobu na princípe spolupráce so svojimi vybranými partnermi.

Technologický support

Spoločnosť ponúka k predvýrobnej prototypovej, overovacej a k sériovej výrobe mobilných strojov a ich hlavných komponentov aj technologický koncept montáže a technických podmienok pre splnenie požiadaviek pre uvedenie zariadení do prevádzky vrátane homologizácie, ak je to zákazníkom požadované.

V rámci činnosti poskytuje kreativitu, skúsenosti, analýzy a odborné vedomosti pri riešení rôznych zložitých problémov spojených s návrhom komponentov, zostáv a finálnych produktov. Poskytuje odborné znalosti a zručnosti pri realizácii projektu od vývoja, plánovania a konštrukcie, cez simulácie a výpočty, až po projektový manažment.

Veľtrhy a výstavy

IDET 2021 Brno, Česká republika

Október 2021

 

IDEB 2021 Incheba Bratislava, Slovenská republika

August 2021

 

DSEI 2019 Londýn, Veľká Británia

September 2019

 

MSPO 2019 Kielce, Poľsko

September 2019

75. výročie osláv SNP Banská Bystrica, Slovenská republika

August 2019

 

IDET 2019 Brno, Česká republika

Máj 2019

 

Slovenské piesky a SHARA 2019 Vojenský výcvikový priestor Záhorie, Slovenská republika

August 2019

Certifikáty

Zetor Engineering Slovakia, a.s. je členom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky v oblasti obranného priemyslu.