Spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how. V súčasnosti sa spoločnosť profiluje ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií strojov a špeciálnych vozidiel. Spoločnosť bola založená v júni roku 2000 a je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky okrem iného aj v oblasti obranného priemyslu.

Projektovanie

Tvorba 3D modelov a 2D výkresovej dokumentácie je primárne vytváraná s pomocou 3D CAD SW CREO a CATIA, v prípade požiadavky zákazníka možné projektovanie v SW SOLID WORKS.

Technické Poradenstvo

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. disponuje vlastnými skúsenosťami konštruktérov a tiež aj zručnosťami svojich technických pracovníkov ako sú oceľové konštrukcie, návrh a výpočty, skúšky a testovanie.

Projektový manažment

Spoločnosť ponúka projektový MNG vývojových úloh a ich realizáciu od tvorby prototypovej dokumentácie cez zabezpečenie výroby a spolupráce pri výrobe prototypu, pri overovacej sérii až po konštrukčnú dokumentáciu pre sériovú výrobu na princípe spolupráce so svojimi vybranými partnermi.

Technologická podpora

Spoločnosť ponúka k predvýrobnej prototypovej, overovacej a k sériovej výrobe mobilných strojov a ich hlavných komponentov aj technologický koncept montáže a technických podmienok pre splnenie požiadaviek pre uvedenie zariadení do prevádzky vrátane homologizácie, ak je to zákazníkom požadované.

Referencie

Portfólio spoločností, s ktorými spolupracujeme.