Spoločnosť sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti priemyselného know-how. V súčasnosti sa spoločnosť profiluje ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií strojov a špeciálnych vozidiel. Spoločnosť bola založená v júni roku 2000 a je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky okrem iného aj v oblasti obranného priemyslu.

Projektovanie

Tvorba 3D modelov a 2D výkresovej dokumentácie je primárne vytváraná s pomocou 3D CAD SW CREO a CATIA, v prípade požiadavky zákazníka možné projektovanie v SW SOLID WORKS.

Technické Poradenstvo

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. disponuje vlastnými skúsenosťami konštruktérov a tiež aj zručnosťami svojich technických pracovníkov ako sú oceľové konštrukcie, návrh a výpočty, skúšky a testovanie.

Projektový manažment

Spoločnosť ponúka projektový MNG vývojových úloh a ich realizáciu od tvorby prototypovej dokumentácie cez zabezpečenie výroby a spolupráce pri výrobe prototypu, pri overovacej sérii až po konštrukčnú dokumentáciu pre sériovú výrobu na princípe spolupráce so svojimi vybranými partnermi.

Technologická podpora

Spoločnosť ponúka k predvýrobnej prototypovej, overovacej a k sériovej výrobe mobilných strojov a ich hlavných komponentov aj technologický koncept montáže a technických podmienok pre splnenie požiadaviek pre uvedenie zariadení do prevádzky vrátane homologizácie, ak je to zákazníkom požadované.

Referencie

Portfólio spoločností, s ktorými spolupracujeme.

Novinky

Prečítajte si najnovšie články z oblasti inžinierstva a vývoja.

IDEB 2023

ATV a RDV 4×4 ZETOR GERLACH na medzinarodnej vystave obrannej techniky v Bratislave.

ITAPA 2023

Konferencia ITAPA 2023, Banská Bystrica

ZETOR ENGINEERING prezentácia na konferencii ITAPA 2023 v Banskej Bystrici dňa 21.9.2023. ATV 4×4 ZETOR GERLACH ako mobilná základňa ma…

Priemyselný deň 2023 Bzenec

Priemyselný deň 2023, Bzenec

Priemyselný deň s témou „Mobilita pozemných síl“ organizovaný v spolupráci s Vojenským technickým ústavom sp. V dňoch 18.-19.9.2023…

Priemyslový deň Zlín

ATV Gerlach 4×4 a UGV S-1 B.U.G. system

Prezentácia v rámci podujatia Priemyslový deň – Zdravotníctvo, Zlín