ATV ZETOR GERLACH na IDEB 2021

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB sa pre výrazné zhoršenie epidemiologickej situácie uskutoční v auguste 2021.

Po troch rokoch sa taktické obrnené vozidlo novej generácie ATV ZETOR GERLACH 4×4 spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. opäť predstaví na medzinárodnom veľtrhu obranného priemyslu IDEB 2021 v Bratislave (august 2021)

„Medzinárodný veľtrh na domácej pôde vnímame ako špeciálnu udalosť, na ktorú by sme radi pozvali všetkých našich partnerov ako i potenciálnych odberateľov z najrôznejších krajín sveta. Zároveň sme pripravení prezentovať výhody nášho riešenia pre domácu Armádu SR,“ uviedol manažér projektu Pavel Bušta.

Vozidlo od svojej svetovej premiéry na tejto výstave v máji 2018 absolvovalo množstvo testov a zaťažkávacích podnikových skúšok, ktorých výsledkom bolo overenie a certifikácia deklarovaných parametrov. Vozidlo je teraz pripravené na ostré nasadenie v náročných armádnych podmienkach.

Prínosy pre Slovensko

Projekt ATV ZETOR GERLACH 4×4 mieri na všetky trhy, kde prebieha alebo bude prebiehať obnova taktických obrnených vozidiel 4×4. Špeciálne prínosy však môže mať priamo doma, nakoľko práve vlastné slovenské riešenie dokáže v najväčšej miere podporiť domácu ekonomiku. Okrem samotnej výroby sú to tiež vývojové a inžinierske činnosti, ktoré si dodávateľ spravidla ponecháva v krajine pôvodu. V prípade Gerlacha by však bola výskumno-vývojová činnosť ako i know-how počas celej doby trvania projektu sústredená v domácich podmienkach. Takéto riešenie by bolo zárukou rastu pridanej hodnoty, rozvoja zručností, vedomostí a zároveň by prispelo k zvyšovaniu obrany schopnosti krajiny.
Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia je pripravená zabezpečiť celý produktový cyklus vozidla od vývoja, cez výrobu, servisné, inžinierske a konštrukčné činnosti nových aplikácií, ktoré vzniknú počas životnosti projektu. Všetky činnosti budú realizované v domácich slovenských kapacitách v spolupráci so strategickými partnermi.

Vozidlo sa už okrem svojej domovskej krajiny predstavilo na medzinárodných veľtrhoch v Slovinsku, Poľsku, Česku, Veľkej Británii a jeho parametre boli prezentované aj v ďalších krajinách. Aktuálne sa zúčastňuje súťaže na obnovu vozidiel 4×4 v rámci programu Pegaz pre poľskú armádu. Pripravený je zabojovať aj v očakávanom tendri v Rumunsku. V septembri toto roka došlo tiež podpisu memoranda o porozumení s Arab Organization for Industrialization v Egypte, ktorá týmto aktom potvrdila záujem o etablovanie projektu v tejto krajine, ale takisto vidí jeho potenciál v širšej kooperácii na pôde Ligy arabských štátov a Afickej únie.

Riešenia pre maximálnu ochranu

ATV ZETOR GERLACH 4×4 je taktické obrnené vozidlo novej generácie. Jeho hlavnou doménou je nadštandardná bezpečnosť a ochrana životov posádky. V tejto oblasti Zetor Engineering spolupracuje so spoločnosťou Rheinmetall Protection Systems GmbH. Vozidlo úspešne absolvovalo certifikačné testy proti mínovej odolnosti, ktoré potvrdili deklarované parametre na úrovni NATO STANAG 4569 AEP-55 Volume 2 Level 3a, 3b.
S cieľom dosiahnuť maximálnu ochranu posádky vývojári zvolili prístup, pri ktorom je vozidlo rozdelené do troch hlavných častí – predná časť (kde je umiestnený motor), zadná časť s variabilným cargo priestorom a stredná časť, ktorou je bezpečnostná pancierová kabína. Kabína je uchytená nezávisle od podvozku vozidla, a tak pri jeho poškodení mínou zostane posádka chránená. Jej bezprecedentný SAFETY objem 7,7 m3 ponúka oproti bežným 4-5 miesto až pre 6 členov posádky s výškou až 190 cm a váhou 120 kg vrátane výstroja. V prípade núdzovej situácie poskytne priestor aj pre ďalších dvoch členov posádky (bez sedačky).
Jedným z pilierov proti mínovej ochrany je podvozok Rolling Chassis ZETOR, ktorý je schopný odolávať vysokým dynamickým zaťaženiam.
Bezpečnosť posádky je podporená aj prídavným modulárnym pancierovaním spolu s oddelenou a odpruženou dvojitou podlahou a protimínovým „V“ ochranným štítom.
Ďalšími prvkami zvyšujúcim bezpečnosť posádky sú špeciálne sedadlá pohlcujúce dynamické účinky pri explóziách, či bezpečnostné sklá.

Okrem bezpečnosti vyniká aj schopnosťami v teréne, prepravnou kapacitou a variabilitou. Vozidlo bez problémov prekonáva zákopy o šírke 1 m a terénne schody o výške 0,5 m. Má vysoko variabilný cargo priestor s objemom 2,3 m3, ktorý odvezie ďalších 1,5 tony v podobe potrebného výstroja alebo vybavenia. Verzie vozidla je možné rýchlo meniť podľa požiadaviek danej misie. V základnej verzii je už zabudovaná filtroventilácia s klimatizáciou a ochranou proti chemickým, biologickým a jadrovým zbraniam.
Vozidlo umožňuje celý rad nadstavieb vrátane osadenia mechanických a diaľkovo ovládaných veží pre guľometnú paľbu, protitankové riadené strely, mínomety či granátomety.
ATV ZETOR GERLACH je skonštruovaný výlučne z EÚ komponentov, vrátane úspešne otestovaného podvozku. Z pohľadu zákazníka to znamená bezproblémovú logistiku, dostupnosť náhradných dielov a nízke servisné náklady.

Pre viac informácií navštívte oficiálne web stránky IDEB 2021.