Rheinmetall Protection Systems strategickým partnerom Zetor Engineering Slovakia, a.s. pre oblasť ochrany posádky vozidla Gerlach

Nemecká spoločnosť vidí v slovenskom projekte Gerlach veľký potenciál, stala sa zároveň dodávateľom bezpečnostnej pancierovej kabíny

LOHMAR/BRATISLAVA – Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení balistickej a protimínovej ochrany v rámci projektu taktického obrneného vozidla Zetor Gerlach 4×4 ATV.

Pre projekt Gerlach je veľkým prínosom, že môžeme spolupracovať so svetovým lídrom v tejto oblasti. Pre náš tím je to veľká skúsenosť a pre zákazníka záruka najvyššej kvality a technologickej úrovne,“ hovorí manažér projektu Pavel Bušta.

Kombinácia ochrany, mobility a ďalších predností robí z tohto vozidla mimoriadne konkurencieschopné riešenie. Radi sa budeme podielať na ďalšom napredovaní projektu,“ uviedol Dr. Manfred Salk, generálny riaditeľ Rheinmetall Protection Systems GmbH.

Na základe dohody o strategickej spolupráci sa nemecká spoločnosť stala dodávateľom riešenia bezpečnostnej pancierovej kabíny. Nemecký výrobca poskytuje ucelené a certifikované riešenie. Celý proces počnúc výberom materiálov, cez zváračske a konštrukčné práce vrátane technologických postupov podlieha prísnym štandardom armádnych noriem (MIL-TL). Tieto štandardy budú následne uplatnené pri výrobe kabín na Slovensku alebo v akejkoľvek inej krajine , kde sa bude výroba vozidla realizovať.

Nové oblasti spolupráce

Strategická spolupráca sa však okrem balistickej a protiminovej ochrany rozšírila aj do nových oblastí ako napr. zadymovacie systémy, systémy aktívnej ochrany či zbraňové systémy. Nemecký partner takisto prejavil záujem preniesť na Slovensko výrobu systémov prídavného keramického pancierovania.

Maximalizácia ochrany

Ochrana posádky bola od začiatku hlavnou prioritou projektu vozidla Gerlach. Cieľom bol bolo maximalizovať bezpečnosť pri zachovaní vysokého komfortu, ako aj definovaných parametrov dynamiky a hlavných rozmerov vozidla.
Spolupráca v oblasti ochrany s nemeckou stranou dostala základy už pri návrhu a konštrukcii prototypu vozidla. „Nemecká strana poskytla expertízu a navrhla viacero vylepšení v oblasti balisickej a proti mínovej ochrany. Následne sa rozbehla intenzívna spolupráca na inžinierských a konštrukčných činnostiach,“ objasňuje P. Bušta.
Všetky modifikácie boli následne podrobené simuláciam a ostrým testom na pôde nemeckej štátnej cetifikovanej skúšobne Beschussamt Ulm. Výsledkom je riešenie, ktoré poskytuje vozidlu balistickú ochranu voči ručným zbraniam používaným v súčasných ozbrojených konfliktoch a proti-mínovú odolnosť do sily 8 kg TNT.

O vozidle Zetor Gerlach

Zetor Gerlach je taktické obrnené vozidlo novej generácie. Vyvinula ho spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. so sídlom v Bytči. Ide teda o ojedinelý výsledok vývoja v rámci domáceho obranného priemyslu. Gerlach poskytuje všetky výhody nového riešenia, nie je evolúciou nejakej existujúcej platformy ale platformou novou. Pri jeho vývoji boli zohľadnené najnovšie technické a konštrukčné požiadavky na vozidlo tejto kategórie. Vývojári vychádzali zo skúseností z reálnych bojových konfliktov napr. v Iraku, Afganistane a na Ukrajine a takisto aj zo skúseností z či Rallye Dakar.
Kabína vozidla je koncipovaná ako pretlaková pancierová kapsula odolná. Tá je uchytená nezávisle od podvozku vozidla, a tak pri jeho poškodení mínou zostane posádka chránená. Jej bezprecedentný SAFETY objem 7,7 m3 ponúka oproti bežným 4–5 miesto až pre 6 členov posádky s výškou až 190 cm a váhou 120 kg vrátane výstroja. V prípade núdzovej situácie poskytne priestor aj pre ďalších dvoch členov posádky (bez sedačky).
Bezpečnosť posádky je podporená aj prídavným modulárnym pancierovaním spolu s oddelenou a odpruženou podlahou a protimínovým „V“ ochranným štítom. Konštrukcia kabíny zároveň umožňuje jej veľmi rýchle opustenie. Okrem bezpečnosti sa myslelo aj na komfort. Kabína má v sebe zapracované unikátne prvky, ktoré zaručujú vysokú ergonómiu a na minimum znižujú hlučnosť a vibrácie.
Okrem vysokej bezpečnosti vyniká aj schopnosťami v teréne, prepravnou kapacitou a variabilitou. Vozidlo bez problémov prekonáva zákopy o šírke 1 m a terénne schody o výške 0,5 m.
GERLACH má vysoko variabilný cargo priestor, ktorý môže odviezť ďalších 1,5 tony v podobe potrebného výstroja alebo vybavenia. Verzie vozidla je možné rýchlo meniť podľa požiadaviek danej misie. V základnej verzii je už zabudovaná filtroventilácia s klimatizáciou a ochranou proti chemickým, biologickým a jadrovým zbraniam.
ZETOR GERLACH 4×4 umožňuje celý rad nadstavieb vrátane osadenia mechanických a diaľkovo ovládaných veží pre guľometnú paľbu, protitankové riadené strely, mínomety či granátomety.

O Rheinmetall Protection Systems GmbH

Rheinmetall Protection Systems GmbH je dcérskou spoločnosťou Rheinmetall Defence, jedného z popredných svetových výrobcov vojenských vozidiel a systémov ako i dlhoročného partnera nemeckých ozbrojených síl, spojencov NATO a armád v ďalších spolupracujúcich krajinách. V posledných rokoch sa vďaka niekoľkým vodne zvoleným akvizíciám a založeniu zahraničných dcérskych spoločností Rheinmetall stal globálnym hráčom. Poskytovanie čo najlepšej ochrany spriateľným silám je poslaním spoločnosti od roku 1889. Do jej portfólia patrí viac ako 1 500 produktov, hlavne v oblasti pozemných síl, ale aj pre námorné a letecké sily a špeciálne jednotky.

O Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Spoločnosť je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky v oblasti obranného priemyslu. V súčasnosti sa profiluje ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií strojov a špeciálnych vozidiel. Založená bola v júni roku 2000.