Medzinárodná výstava obranného priemyslu MSPO 2018 v Poľsku

Kielce, Poľsko

Dňa 4.- 7. septembra 2018 sa spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. zúčastnila 26. ročníka medzinárodnej výstavy obranného priemyslu MSPO v poľskom meste Kielce. Na výstave predstavila projekt taktického obranného vozidla 4×4 s názvom GERLACH. Tento koncept reflektuje na najnovšie technické a konštrukčné poznatky a skúsenosti z bojových operácií posledných dekád.

Viac informácií: ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH SP. Z O.O.

Facebook: Wojsko i Technika