Komfort posádky ako nová výzva vývoja obrnených vozidiel

Na minimalizácii rušivých vplyvov spolupracujú vývojári vozidla Gerlach so spoločnosťou Siemens.

Vlastnosti obrnených vozidiel sa zvyčajne posudzujú podľa úrovne ich odolnosti, mobility a ochrany pred vonkajšími útokmi. Pri konštrukcii vozidiel novej generácie je však rovnako dôležitý komfort posádky, ktorý okrem iného závisí aj od úrovne hluku a vibrácií prenášaných do kabíny. Úlohou vývojárov je preto zabezpečiť, aby tieto rušivé vplyvy boli čo najmenšie.

Charakter bojových operácií sa v posledných rokoch výrazne zmenil. V nových podmienkach sa neustále zvyšuje nárok na technologické a komunikačné prostriedky. Plynulé spojenie s riadiacim centrom a zreteľne prijatá správa z intercommu môže rozhodovať o úspechu misie. Vo vypätých krízových situáciách je takisto dôležitá rýchla a efektívna komunikácia medzi členmi posádky.

Všeobecne pritom platí, že obrnené vozidlá generujú vyššie úrovne hluku a vibrácií v porovnaní s bežnými komerčnými vozidlami, čo môže byť pre plynulú komunikáciu a rozhodovanie rušivé. Ako vysvetľuje manažér projektu Gerlach Pavel Bušta, vysoká hladina hluku a vibrácií môže spôsobovať únavu a znižovať reakčný čas členov posádky práve v životne dôležitých situáciách. Pri hraničných hodnotách alebo dlhodobom vystavení týmto vplyvom riskuje posádka tiež zdravotné problémy.

Pri vývoji vozidiel je preto potrebné hľadať spôsoby, ako tieto vplyvy minimalizovať. Už vo fáze návrhu je nutné vyhodnocovať všetky dostupné poznatky a inovácie v tejto oblasti a následne hľadať cesty, ako ich aplikovať na špecifiká daného vozidla.

„Počnúc konštrukčnými prvkami náprav, pohonnej sústavy, až po riešenie sedadiel a ďalších detailov v kabíne, všetko je podriadené cieľu získať čo najlepšie podmienky pre členov posádky,“ opisuje P. Bušta na príklade vývoja vozidla Gerlach. Toto vozidlo je okrem iného vybavené špeciálnymi materiálmi pohlcujúcimi hluk a vibrácie, ako i systémami s aktívnym rušením týchto vplyvov.

Vývojársky tím spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. chce však tieto parametre ďalej zlepšovať. Za týmto účelom začal spoluprácu so spoločnosťou Siemens, ktorá disponuje vlastným know-how a skúsenosťami v oblasti akustických meraní. V rámci projektu sa už zrealizovali prvé merania špeciálnou zvukovou kamerou. „Tieto merania nám pomôžu s vysokou presnosťou spracovať tzv. akustickú mapu. Vďaka tomu následne vieme zdroje zvukov efektívne monitorovať a pracovať na ich eliminácii,“ hovorí P. Bušta s tým, že cieľom je dosiahnuť najlepšie parametre v kategórii taktických obrnených vozidiel.

Nový koncept

Gerlach je taktické obrnené vozidlo novej generácie. Pri jeho vývoji boli zohľadnené najnovšie technické a konštrukčné požiadavky na vozidlo 21. storočia, ako aj reálne skúsenosti z vojenských konfliktov. Koncept je unikátny vďaka vysokej bezpečnosti, agilite a univerzálnosti.

Pri skúškach vo Vojenskom technickom a skúšobnom Ústave Záhorie, ako aj vo Vojenskom technickom ústave pozemného vojska vo Vyškove preukázal Gerlach nadštandardné schopnosti v teréne.

Vozidlo zdolalo terénny schod s výškou 500 mm a prekonal zákop so šírkou jedného metra. Pri prekonávaní oboch prekážok malo záťaž 6x120kg, ktorá simulovala hmotnosť 6-člennej posádky v plnom vybavení a 1000 kg náklad v cargo priestore mimo hlavného priestoru posádky.
V ďalších záťažových testoch realizovaných výrobcom vozidlo dosiahlo métu tzv. 100 % stúpania na krátkom úseku, keď v plnej 14-tonovej záťaži zdolalo nájazdový uhol 45 stupňov a potvrdilo nadštandardnú priechodnosť rôznymi typmi terénu, vrátane piesku. Na dlhých úsekoch komfortne spĺňa 60% stúpanie.

Kabína je koncipovaná ako pretlaková pancierová kapsula s bezprecedentným SAFETY objemom 7,7 m3. Oproti bežným 4-5 ponúka miesto až pre 6 členov posádky o výške až 190 cm a váhe 130 kg vrátane výstroje. V prípade potreby poskytne priestor aj pre ďalších dvoch členov posádky. Kabína je uchytená nezávisle na podvozku vozidla a tak pri jeho poškodení mínou zostane posádka chránená. Konštrukcia kabíny zároveň umožňuje jej veľmi rýchle opustenie.
Gerlach je pripravený na montáž rôznych stupňov balistickej a protimínovej ochrany podľa STANAG 4569 – a to balistická ochrana volume 1 a level 3 a protimínová ochrana – volume 2, level 3a, 3b. Vozidlo je tak okrem streľby z ručných útočných zbraní používaných v súčasných konfliktoch schopné odolať aj proti tankovej míne o sile 8 kg TNT pod nápravou i pod kabínou.

Jedným z dôležitých parametrov vozidiel v tejto triede je ich dynamika, ktorá sa hodnotí pomerom výkonu k váhe vozidla. V prípade Gerlachu je to výnimočný pomer 17,1 kw/tonu. Vozidlo dynamizuje nemecký 6-valcový motor MTU s výkonom 240 kW. Ten je podporovaný špeciálnou 6 st. automatickou prevodovkou pre maximálne využitie výkonu motora v celej škále. Rozvod výkonu na nezávisle zavesené kolesá prenáša súprava unikátne vyvážených kardanov cez zostupnú prevodovku GHN, ktorá patrí ku svetovej špičke v distribúcii krútiaceho momentu pri pohonoch všetkých kolies.
V testoch na pretekárskom okruhu Slovakia ring za daždivého počasia dosiahlo maximálnu rýchlosť 125 km/h. Preukázalo aj svoju ťažnú silu, keď sa s 28-tonovým ťahačom rozbehlo a krúžilo 1 hodinu po okruhu pri zachovaní požadovaných teplotných parametrov.           

Gerlach má vysoko variabilný nakladací priestor, ktorý odvezie ďalších 1,5 tony potrebnej výstroje alebo vybavenia. Verzie vozidla je možné rýchlo meniť podľa požiadaviek a charakteru danej misie. V základnej verzii s pohotovostnou hmotnosťou 12 ton je už zabudovaná filtroventilácia s klimatizáciou a ochranou proti chemickým, biologickým a jadrovým zbraniam.

Gerlach ako domáci produkt, prináša maximálnu podporu pre domáci priemysel. Okrem samotnej výroby vozidla sú to tiež vývojové a inžinierske činnosti. Tie si dodávateľ spravidla ponecháva v krajine pôvodu. V prípade Gerlacha však bude výskumno-vývojová činnosť a know-how počas celej doby trvania projektu sústredená v domácich podmienkach.
V prípade že vozidlo uspeje na Slovensku, otvára to možnosti aj na jeho export, čím sa opäť zvýši objem výroby i zamestnanosť v domácej ekonomike. V súčasnosti spoločnosť Zetor Engineering komunikuje parametre vozidla aj v krajinách ako Poľsko, Rumunsko či Slovinsko.