Zaparkovať 14-tonové auto vo svahu so sklonom vyše 80 %? Gerlach to dokáže.

Domáce obrnené vozidlo 4×4 Gerlach pokračuje v sérii špeciálnych záťažových testov aj v tomto roku. Po testoch balistickej odolnosti a preverení v náročnom teréne i na pretekárskom okruhu vozidlo úspešne prešlo extrémnymi skúškami ďalších dôležitých prvkov konštrukcie.

Cieľom testov, ktoré sa konali na pôde Vojenského technického ústavu pozemného vojska vo Vyškove bolo preveriť predovšetkým účinnosť a robustnosť parkovacieho brzdového systému, ktorý môže zohrávať dôležitú úlohu v krízových situáciach.

Gerlach bol konfrontovaný so všeobecnou požiadavkou vojsk na udržanie vozidla vo svahu s náklonom 60 %, teda pod uhlom 30°. „Tento sklon je hranicou, pri ktorej už fyzikálne zákony začínajú byť pre udržateľnosť vozidla kritické, najmä pre vysoký koeficient trenia. V ostrom nasadení však môže vyvstať potreba odstaviť vozidlo bez motora v akomkoľvek teréne. Ide preto o dôležitý taktický parameter,“ vysvetlil manažér projektu Gerlach, Pavel Bušta.

Testy prebiehali na špeciálnej naklápacej plošine, ktorá postupne s narastajúcim náklonom testovala limity domáceho obrnenca. Vozidlo prešlo skúškami s vysokou rezervou, keď sa udržalo v náklone 78% (uhol 38,2°) v smere “do kopca“. Pri teste náklonu “z kopca“ zasa Gerlach bez problémov parkoval v sklone 83,9% (uhol 40°).
Počas testov bolo vozidlo navážené na maximálnu hmotnosť 14,2 tony, keď simulovalo váhu 6-člennej posádky s plnou výbavou, ako i maximálnu hmotnosť nákladu v cargo priestore. Ako vysvetlil P. Bušta, tieto výsledky sa podarilo dosiahnuť aj použitím špeciálnych komponentov a spoluprácou parkovacieho systému so špeciálnou zostupnou prevodovkou, nakoľko samotný systém parkovacej brzdy by takýto nápor nemusel zvládnuť.
Výstupom z testov je osvedčenie Vojenského technického ústavu ako certifikačnej autority.